Про нас

Основна мета

Сприяння розвитку і підвищенню якості послуг, а також впровадженню стандартів підприємницької та професійної діяльності в сфері управління проектами як в Україні, так і за її межами, пропаганда прихильності до сталого розвитку, активне сприяння європейській інтеграції України та гармонізації вітчизняного законодавства з правом Євросоюзу, задоволення і захист правових, економічних, наукових, технічних, освітніх, екологічних та інших інтересів її членів у країнах, на які поширюється діяльність Спілки.

Місія спілки

Об’єднання всіх ключових зацікавлених сторін за для реалізації загальної цілі: добробут і розвиток територіальних громад, забезпечення «балансу інтересів» та скоординовані дії учасників у галузі архітектури та містобудування: владу, освіту та науку, бізнес та некомерційний сектор, населення.

Стратегічні напрямки

Розвиток організаційної діяльності

Спілки в сфері управління проектами у галузі архітектури та містобудування.

Розвиток співробітництва

між Спілкою з іншими громадськими об'єднаннями, органами влади та територіальними громадами.

Налаштування системи обміну

інформацією та розповсюдження наявного досвіду між всіма учасниками в галузі архітектури та будівництва, управління проектами. е-Спілка.

Наші цінності

Ефективна реалізація

Сінергія знань та ресурсів членів Спілки для максимально ефективної реалізації проектів у сфері будівництва.

Розвиток

Обмін досвідом, знаннями та навичками Керівників проектів та інших членів Спілки, розвиток їх професіоналізму в управлінні проектами.

Оточення

Створення середи, в якій процес управління проектами буде значно ефективнішім, як для керівників проектів, так і для інших членів Спілки.

Перспективи

Максимальне ефективне завантаження замовленнями як Керівників проектів та інших членів Спілки, які просувають на ринок свої послуги та продукти в сфері будівництва.